-7°C - -20°C

Vitmarkerade glidvallor är för kallare temperaturer. För att maximera glidet i olika snö- och temperaturförhållanden bör du blanda i Additive wax-produkter.
-7°C - -20°C