Idrottarcentrerad Innovation

Hållbarhet

Glid mot en hållbar framtid

Banner Image

SNOOW GLIDVALLA

En hållbar produkt mot Racing Excellence

Med SNOOW ger vi oss ut på en resa där hållbarhet möter tävlingsspänningen, fokusen på idrottsutövare, sportanda och vår natur. Vårt engagemang är inte bara att skapa högpresterande skidvalla utan att omdefiniera själva essensen av tävling.

Tävla med Integritet

Under tävlingar räknas varje sekund, men det gör fair play också. SNOOW tror på att ge idrottare lika villkor, och se till att genvägar som involverar icke-accepterade substanser och ämnen hålls borta från sporten. Vårt hållbara förhållningssätt till skidvalla garanterar att konkurrenter kan fokusera på fysik, teknisk skicklighet och strategi, fria från orättvisa och fusk.

Idrottarcentrerad Innovation

SNOOW sätter idrottsutövare i fokus av vår innovation. Vi strävar efter att utveckla skidvallor som inte bara förbättrar prestandan utan också prioriterar välbefinnandet för dem som använder dem. Genom att undvika skadliga kemikalier som inte är nedbrytningsbara skyddar vi idrottares hälsa, vilket gör varje lopp till en hyllning av mänsklig potential utan kompromisser.

Upprätthålla idrottsmannaskap

I en anda av äkta idrottsmannaskap försvarar vi en gemenskap där konkurrenter litar på spelets integritet. Med SNOOW kan idrottare sträva efter seger med ära, i vetskapen om att deras prestationer är ett resultat av skicklighet, hängivenhet och rättvis konkurrens.

Att bevara våra snörika vintrar

Vårt engagemang sträcker sig bortom tävlingsbanorna till själva hjärtat av vintern – de orörda vinterlandskapen vi värnar om. SNOOW är dedikerade till att bevara våra vintrar och natur genom att eliminera skadliga ämnen från våra produktformler. Våra skidvallor omfamnar hållbarhet och säkerställer att skönheten i snötäckta landskap förblir orörd i generationer framöver.

Ett glid mot en hållbar framtid

SNOOW inbjuder dig att följa med oss på vår hållbara resa mot perfectionism inom idrotsutövande. Låt oss omdefiniera vad det innebär att konkurrera och placera miljöansvar i främsta rummet. När vi skapar nya Produkt-Innovationer, låt oss också förnya oss för en framtid där vintersporter inte bara är spännande utan också hållbara, som främjar idrottares välbefinnande och bevarandet av vårt älskade vinterlandskap. Med SNOOW blir varje lopp en hyllning till skicklighet, rättvisa och naturens skönhet.

SNOOW Skidvalla Beprövad med framgång

I vår strävanatt uppnå de bästa produkterna på SNOOW drivs vi av de ovärderliga insikterna från våra dedikerade professionella team. Med stolthet kan vi hävda att vårt ECO RACE-produktsegment ligger i yttersta framkant av de icke-fluorbaserade glidvallorna.

Beviset finns blad vinterns resultat, ett bevis på vårt orubbliga engagemang för excellens under varje tävling i spåren eller i utförsbackarna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan för att lära dig mer och att du inte missar användbar information!

SNOOW's hållbara utveckling

Lämnar PFC RACE Flour glidvalla bakom oss

När vi rustar för vintern 2024-2025 tillkännager SNOOW stolt ett monumentalt beslut – att ta farväl av PFC RACE Flour-baserade skidvallor och fokuserar helt på våra miljömedvetna ECO RACE skidvallor. Den kommande säsongen blir startskottet för SNOOW, eftersom vi förbinder sig till ett 100 % grönt tillvägagångssätt och prioriterar hållbarhet i spåren och i backarna.

In Switzerland, where non-FIS competitions still permit the use of PFC Flour Ski Wax, our decision is rooted in a meticulous understanding of the challenges and complexities surrounding sustainability. The backdrop to this transformative move is the significant investment in test equipment, driven by the realization that Switzerland hosts over 150 Nordic races and 150 Alpine races, all requiring thorough testing.

Switzerland, actively engaged in discussions and processes to define PFC flour testing methods, seeks to ensure athletes' compliance without compromising precision. The accuracy of current test machines beneath the skis falls short of expectations, prompting a testing tolerance that starts at 1.0. This grey zone permits the use of PFC Flour Paraffine Waxes as a base preparation, reaching values of 0.3-0.5, with the advantage of preventing dirt from clinging to the ski base and extending glide performance.

Despite the allure of these performance advantages, SNOOW remains steadfast in its commitment to sustainability. We understand that adopting test methods and machines to entirely rule out PFC substances would come at a significantly higher cost — 3 to 5 times more than the existing method. Recognizing the financial strain this would impose on clubs and sports associations, we find ourselves in a situation where the complete exclusion of PFC substances cannot be guaranteed.

As we embark on this green journey, SNOOW acknowledges the complexities surrounding sustainability in the ski wax industry. Our commitment to the environment remains resolute, and we invite our community to join us in this pursuit of eco-friendly excellence in the tracks and on the slopes, ensuring a winter sports landscape that thrives in harmony with nature.